Crossagro

Visie

Het doel van inkruisen is om door middel van het gebruik van andere rassen een beter resultaat te krijgen. Inkruisen is in de intensieve veehouderij allang breed geaccepteerd en toegepast. In de melkveehouderij wordt hier soms nog sceptisch tegenaan gekeken. Eén van de redenen hiervoor is ongetwijfeld de vrees voor productiedaling, maar meerdere onafhankelijke onderzoeken, proeven en niet te vergeten de praktijkervaringen van de veehouders hebben aangetoond dat dit niet aan de orde is. De veestapel groeit en daardoor is er minder tijd per koe beschikbaar waardoor het steeds belangrijker wordt een koe te fokken die weinig aandacht en arbeid vraagt. Juist de dieren met problemen zorgen voor extra arbeid en kosten.
Bij melkvee betekent ’’beter resultaat” vooral vooruitgang wat betreft vruchtbaarheid, uiergezondheid, levensduur en arbeidsgemak. Verder hebben kruislingen een betere voerefficiëntie waardoor er meer meetmelk per kg/ds ruwvoer kan worden geproduceerd.
Dit alles in combinatie met de hogere omzet en aanwas zorgt voor een stijging van uw saldo, want ook in het quotumloze tijdperk is niet de melkproductie per koeplaats bepalend voor uw inkomen maar nog steeds het saldo hiervan.
Ik ben van mening dat voor de kruising op Holsteins het Fleckvieh ras het meest geschikt is, omdat dit de verbeterpunten het best aanpakt en uiteindelijk het meest gewenste resultaat oplevert. Het wordt niet voor niets het moderne dubbeldoelras genoemd, maar uiteraard kunnen ook andere rassen ingepast worden. Uitgangspunt is dat de juiste keuzes gemaakt worden. Tenslotte geeft alleen de juiste combinatie het optimale resultaat.
Ik wil u graag helpen deze juiste combinatie te maken met daarbij uw wensen als uitgangspunt, om zodoende het inkruisen tot een succes te maken.